CC0 picture by Pexels.com

Aan kleinere dorpen op ruime afstand van de vier grote Brabantse steden gaat het groeihormoon voorbij. De bevolkingsgroei klontert samen in Den Bosch, Breda, Eindhoven en Tilburg. Tijd voor een nieuwe kijk op het dorp.

Lees het hele artikel op: Brabants Dagblad | Lees op zijn profielpagina meer over de spreker Jan Latten of neem contact op via de contactpagina.

janlatten