Biografie

Over Jan Latten

Voormalig anchor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), demograaf van de Universiteit van Amsterdam en gastspreker. Lees in zijn biografie meer over de werkzaamheden en zijn carrière.

Centraal Bureau voor Statistiek

In 1981 begon hij te werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij had toen al gepubliceerd over demografische onderwerpen. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit van Nijmegen op Gemeentelijke bevolkingsontwikkeling in fasen, een typologie en haar toepassing. Bij het CBS werd hij demograaf. Zijn intensieve betrokkenheid bij onderzoek naar maatschappelijke trends in de bevolking maakt(e) hem tot veelgevraagd expert in de media. Hij schreef Liefde á la Carte (2007) waar hij de demografische gebeurtenissen voor het grote publiek duidde. Met het rapport De Nieuwe Groei heet Krimp bracht hij in 2009 de regionale bevolkingskrimp onder de aandacht van toenmalig minister Van der Laan. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigde Latten zijn loopbaan in 2018 op zijn 66e verjaardag als hoofddemograaf.

Universiteit van Amsterdam

De heer J.J. (Jan) Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie Zwanger van segregatie was destijds voorpaginanieuws.

Keynote spreker

Hoe staat uw gemeente er voor?
Wat is kenmerkend voor uw gemeente vanuit sociaal demografisch perspectief? Gaat het,  vergeleken met andere gemeenten, juist om een jonge of juist een vergrijsde bevolking, een relatief rijke of arme bevolking en wat betekent dat  voor de toekomst?
Met zijn uitgebreide onderzoekservaring is Jan Latten bij uitstek iemand die met feiten en cijfers helderheid kan bieden over het specifieke lokale karakter. Voor reflectie worden lokale sociaal demografische kenmerken geplaatst in een regionale of nationale context . In zijn analyserende observaties betrekt hij  de veranderingen in individueel gedrag.  Als mensen in hun leven andere keuzes maken dan gebruikelijk dan is dat  doorgaans een voorbode voor nieuwe beleidsvraagstukken. Naarmate bijvoorbeeld meer ouders met kinderen hun relatie beëindigen en als co-ouder verder willen dan zal dat leiden tot extra woningvraag. Maar zijn die woningen er wel?

Nemen verschillen stad en platteland toe?
Vooral in de drukke gebieden zal komende jaren de verstedelijking merkbaarder worden. De stedelijke groei trekt vooral jongeren uit kleine gemeenten en mensen uit het buitenland. De randen van het land vergrijzen verder. De steden blijven relatief jong maar dat neemt niet weg dat de absolute aantallen ouderen vooral in de steden toenemen. Het aantal stadsveteranen zal niet onopgemerkt blijven. Verschillen tussen stad en platteland zullen op meerdere vlakken merkbaar worden. De bevolking van Nederland verandert snel in aard en omvang maar niet overal op de zelfde manier, sommige gemeenten kunnen een ander beeld tonen dan het gangbare. Zijn we ons daar voldoende bewust van?

Brede scoop
In zijn presentaties heeft Jan Latten een brede scoop waardoor cijfers over demografie tot leven komen in een samenhangend beeld. Hij weet maatschappelijke trends  op macroniveau te relateren aan inzichten over gedrag op microniveau. Daardoor verrast hij toehoorders met inzichten waaraan we ons niet kunnen onttrekken. Zo koppelt hij de flexibilisering in de economie aan de langere zoektocht van Millennials naar een ideale partner. Hij verklaart waarom de tijdgeest met zich meebrengt dat het gezin diverser wordt en woonvoorkeuren veranderen. Ook inkomensverdeling blijft als thema niet buiten schot. De prijs van het single bestaan blijkt hoog. Maar in zijn boek ‘Geen Paniek!’, met als subtitel ‘Liefde en geluk in de 21e eeuw’ legt hij uit hoe wordt gezocht naar nieuwe vormen van verbinding. Bent u daar voldoende op voorbereid?

Vanuit een ander perspectief gezien
Een breed scala aan opdrachtgevers, waaronder gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties ouderenorganisatie, projectontwikkelaars, marktpartijen, vastgoedspecialisten of verzekeringsbranches maken  gebruik van zijn deskundigheid. Zijn bijdragen zijn altijd maatwerk en bieden een aanvullend perspectief  bij voorbereiding op beleidskeuzen of als input bij brainstormsessies.

CBS en UvA
Latten verbindt cijfers en wetenschap met dagelijkse praktijk. Als emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en als voormalig anchor van het CBS is hij  intensief betrokken bij uitkomsten van onderzoek en statistiek. Dat maakt hem tot veelgevraagd expert in de media, maar ook tot graag geziene keynote spreker op congressen en andere bijeenkomsten. Hij is bovendien vaste columnist voor EW magazine en schrijft regelmatig columns in de Telegraaf. De Volkskrant bestempelde hem als bekendste demograaf van het land.

Ingetogen humor
Jan Latten brengt cijfers tot leven waardoor je een andere werkelijkheid ontdekt. Als spreker weet Jan Latten te prikkelen. Met ingetogen humor geeft hij zijn toehoorders een heldere visie op maatschappelijke trends. Onverbloemd laat hij zien welke rol ze daarbij zelf spelen. Zijn  krachtige uitspraken kenmerken de spreker Jan Latten. Zie de video (rechts, onder de foto) voor een impressie.

.

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

In 1981 begon hij te werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij had toen al gepubliceerd over demografische onderwerpen. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit van Nijmegen op Gemeentelijke bevolkingsontwikkeling in fasen, een typologie en haar toepassing. Bij het CBS werd hij demograaf. Zijn intensieve betrokkenheid bij onderzoek naar maatschappelijke trends in de bevolking maakt(e) hem tot veelgevraagd expert in de media. Hij schreef Liefde á la Carte (2007) waar hij de demografische gebeurtenissen voor het grote publiek duidde. Met het rapport De Nieuwe Groei heet Krimp bracht hij in 2009 de regionale bevolkingskrimp onder de aandacht van toenmalig minister Van der Laan. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigde Latten zijn loopbaan in 2018 op zijn 66e verjaardag als hoofddemograaf.
UvA

Universiteit van Amsterdam

De heer J.J. (Jan) Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie Zwanger van segregatie was destijds voorpaginanieuws.
Spreker

Keynote spreker

Hoe staat uw gemeente er voor?
Wat is kenmerkend voor uw gemeente vanuit sociaal demografisch perspectief? Gaat het,  vergeleken met andere gemeenten, juist om een jonge of juist een vergrijsde bevolking, een relatief rijke of arme bevolking en wat betekent dat  voor de toekomst?
Met zijn uitgebreide onderzoekservaring is Jan Latten bij uitstek iemand die met feiten en cijfers helderheid kan bieden over het specifieke lokale karakter. Voor reflectie worden lokale sociaal demografische kenmerken geplaatst in een regionale of nationale context . In zijn analyserende observaties betrekt hij  de veranderingen in individueel gedrag.  Als mensen in hun leven andere keuzes maken dan gebruikelijk dan is dat  doorgaans een voorbode voor nieuwe beleidsvraagstukken. Naarmate bijvoorbeeld meer ouders met kinderen hun relatie beëindigen en als co-ouder verder willen dan zal dat leiden tot extra woningvraag. Maar zijn die woningen er wel?

Nemen verschillen stad en platteland toe?
Vooral in de drukke gebieden zal komende jaren de verstedelijking merkbaarder worden. De stedelijke groei trekt vooral jongeren uit kleine gemeenten en mensen uit het buitenland. De randen van het land vergrijzen verder. De steden blijven relatief jong maar dat neemt niet weg dat de absolute aantallen ouderen vooral in de steden toenemen. Het aantal stadsveteranen zal niet onopgemerkt blijven. Verschillen tussen stad en platteland zullen op meerdere vlakken merkbaar worden. De bevolking van Nederland verandert snel in aard en omvang maar niet overal op de zelfde manier, sommige gemeenten kunnen een ander beeld tonen dan het gangbare. Zijn we ons daar voldoende bewust van?

Brede scoop
In zijn presentaties heeft Jan Latten een brede scoop waardoor cijfers over demografie tot leven komen in een samenhangend beeld. Hij weet maatschappelijke trends  op macroniveau te relateren aan inzichten over gedrag op microniveau. Daardoor verrast hij toehoorders met inzichten waaraan we ons niet kunnen onttrekken. Zo koppelt hij de flexibilisering in de economie aan de langere zoektocht van Millennials naar een ideale partner. Hij verklaart waarom de tijdgeest met zich meebrengt dat het gezin diverser wordt en woonvoorkeuren veranderen. Ook inkomensverdeling blijft als thema niet buiten schot. De prijs van het single bestaan blijkt hoog. Maar in zijn boek ‘Geen Paniek!’, met als subtitel ‘Liefde en geluk in de 21e eeuw’ legt hij uit hoe wordt gezocht naar nieuwe vormen van verbinding. Bent u daar voldoende op voorbereid?

Vanuit een ander perspectief gezien
Een breed scala aan opdrachtgevers, waaronder gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties ouderenorganisatie, projectontwikkelaars, marktpartijen, vastgoedspecialisten of verzekeringsbranches maken  gebruik van zijn deskundigheid. Zijn bijdragen zijn altijd maatwerk en bieden een aanvullend perspectief  bij voorbereiding op beleidskeuzen of als input bij brainstormsessies.

CBS en UvA
Latten verbindt cijfers en wetenschap met dagelijkse praktijk. Als emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en als voormalig anchor van het CBS is hij  intensief betrokken bij uitkomsten van onderzoek en statistiek. Dat maakt hem tot veelgevraagd expert in de media, maar ook tot graag geziene keynote spreker op congressen en andere bijeenkomsten. Hij is bovendien vaste columnist voor EW magazine en schrijft regelmatig columns in de Telegraaf. De Volkskrant bestempelde hem als bekendste demograaf van het land.

Ingetogen humor
Jan Latten brengt cijfers tot leven waardoor je een andere werkelijkheid ontdekt. Als spreker weet Jan Latten te prikkelen. Met ingetogen humor geeft hij zijn toehoorders een heldere visie op maatschappelijke trends. Onverbloemd laat hij zien welke rol ze daarbij zelf spelen. Zijn  krachtige uitspraken kenmerken de spreker Jan Latten. Zie de video (rechts, onder de foto) voor een impressie.

.

Jan Latten - ©Zorro producties
  • Jan Latten als spreker op uw bijeenkomst?
  • Wilt u de mogelijkheden onderzoeken?
  • Een interview met Jan Latten?
  • Een bericht achterlaten?