Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Het ziet er somber uit op de woningmarkt, schrijft bijzonder hoogleraar sociale demografie Jan Latten. De nieuwbouw van woningen wordt geconfronteerd met steeds meer obstakels. Tegelijkertijd neemt vanwege een onverwacht hoge bevolkingsgroei de woningvraag sterker toe.

2019 is geen goed jaar voor woningzoekenden. In de eerste twee kwartalen van dit jaar kwamen er weliswaar iets meer woningen bij dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar die opleving is waarschijnlijk niet houdbaar. Vanwege stikstofbelasting zijn veel woningbouwprojecten na medio 2019 vertraagd. En inmiddels is er voor de bouwsector een nieuw probleem bij: PFAS. De tijdgeest zit ook niet mee. Kleine beleggers worden door kabinetsplannen afgeschrikt om komende jaren te investeren in verhuurbare woningen. Social Justice Warriors vinden dat grote beleggers vooral geen huizen mogen bouwen om winst te maken. Corporaties hebben hun verhuurdersheffing afgedragen en houden naar eigen zeggen te weinig over voor nieuwbouw. Daarbovenop zal een dreigende economische tegenwind de woningbouw geen goed doen. Al met al ongunstige omstandigheden om de woningproductie aan te jagen.

Lees het hele artikel op Stadzaken.nl | Lees op de profielpagina meer over de spreker Jan Latten of neem contact op via de contactpagina.

janlatten