Photo by Matt Collamer on Unsplash

De sociale en culturele diversiteit in de samenleving lijkt toe te nemen. Sommigen gaan er gemakshalve van uit dat meer diversiteit als vanzelfsprekend zal leiden tot een soort ‘melting pot’ met minder ‘gelaagdheid’ in de bevolking dan voorheen. Vooralsnog is de realiteit anders.

Op de drempel van 2020 is onmiskenbaar een scheiding zichtbaar tussen een sociale boven- en onderlaag in de bevolking. Het CBS ordende de gehele Nederlandse bevolking langs een meetlat van 10 indicatoren, waaronder opleidingsniveau, voor de mate van welvaart en welzijn. Sommigen blijken gunstige scores te stapelen. Dat zou je de bovenlaag kunnen noemen die alles meeheeft. Vooral hoogopgeleiden behoren tot de gunstige stapelaars. De onderste laag stapelt juist het gemis aan gunstige scores.

Lees het hele artikel op Stadszaken.nl | Lees op de profielpagina meer over de spreker Jan Latten of neem contact op via de contactpagina.

janlatten